Ciekawostki

Smart city BiBi

Na potrzeby zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego Bielsko-Biała 2020 projektu zostaliśmy poproszeni o stworzenie logo oraz kilku screenów funkcjonalnych aplikacji miejskiej BiBi.

Projekt smart city BiBi

Projekt Aplikacji smart city BiBi polega na stworzeniu narzędzia dla mieszkańców, którzy chcą brać aktywny udział w budowaniu miasta bardziej przyjaznego oraz lepiej zarządzanego. Aplikacja daje możliwość bezpośredniego kontaktu z UM oraz integruje mieszkańców przy składaniu petycji, wniosków a także budowaniu lepszych rozwiązań opartych na konsultacjach społecznych. To co ją wyróżnia Aplikację Smart City BiBi to technologia blockchain, dzięki której wykluczymy możliwość fałszowania wyników sondaży czy głosowań. Aplikacja będzie zbudowana w oparciu o kilka modułów:

Moduł: Twój głos (cyberdemokracja)

Ten moduł daje możliwość dokonywania konsultacji społecznych, a także składania wniosków i petycji w ważnych sprawach dla mieszkańców.
W ramach modułu Twój głos zostaną uruchomione funkcje:

Petycja – zgłaszanie przez mieszkańców postulatów dotyczących poprawy jakości życia w mieście wraz z możliwością udostępniania poprzez media społecznościowe. Każdy uwierzytelniony użytkownik aplikacji (w technologii blockchain), będzie, miał możliwość generowania elektronicznej zbiórki podpisów pod petycją do Urzędu Miasta.

Sondaż – Urząd Miasta może zasięgnąć opinii mieszkańców w każdej kwestii, która wymaga konsultacji społecznych, sondaż w zależności od rangi problemu może zostać przeprowadzony u wszystkich użytkowników, również anonimowych lub tylko u uwierzytelnionych.

Głosowanie BO – bezpieczny i uwierzytelniony sposób oddawania głosów przy projektach obywatelskich, wykluczający możliwość kupowania głosów lub fałszowania wyników.
Pytanie – szyfrowany kanał komunikacji do kontaktu z Urzędem Miasta w formie „chat”. Można zadać różne pytania korzystając z aplikacji lub wykonać połączenie przychodzące do biura obsługi klienta Urzędu Miasta klikając przycisk w aplikacji rozmowa telefoniczna.

Moduł – Informator

Ten moduł będzie prezentował najnowsze aktualności z Urzędu Miasta, podgląd kolejek w wybranych wydziałach oraz szybkie wybieranie numeru do konkretnego wydziału.

Aktualności – niemal każdego dnia coś ważnego dzieje się w naszym mieście. W Aktualnościach znajdziemy najważniejsze informacje, będzie także możliwość udostępnienia ich poprzez social media.

Inwestycje – to baza informacji o inwestycjach miejskich wraz danymi na temat czasu trwania inwestycji, celu – możliwość przekierowania na stronę Urzędu Miasta. Będzie także możliwość udostępnienia ich poprzez social media.
Kolejka – podgląd systemu kolejkowego w wybranych wydziałach, w przyszłości aplikacja będzie miała możliwość integracji z systemami kolejkowymi oraz zdalne generowanie biletu.
Szybki kontakt – Aktualne informacje urzędowe o wydziałach Urzędu wraz z adresami, numerami telefonów i znacznikiem lokalizacyjnym GPS (mapa) oraz możliwością wyznaczenia trasy dojazdu lub dojścia oraz bezpośredniego połączenia telefonicznego z danym Wydziałem

Moduł: Prognozy Pogody

Prognoza – lokalna prognoza pogody, aktualizowana co godzinę
Alert pogodowy – system wczesnego ostrzegania przed silnymi wiatrami, burzami ect.
RSO – czyli Regionalny System Ostrzegania nadający komunikaty o zagrożeniach pogodowych i nie tylko również może być wysyłany przy udziale aplikacji przez SMS lub e-mail
Alergie – to panel Komunikatów Pyłkowych w której aplikacja umożliwia powiadamianie o przez SMS/powiadomienie o przekroczonym zapyleniu.

Moduł: Atrakcje Bibi

Moduł ten to kolejne ułatwienie w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta, możliwość zaplanowania wizyty w oparciu o wygenerowanie numerka w poczekalni, szybkie wybieranie numerów do wydziałów czy informacja jak coś sprawie załatwić.

Kalendarz wydarzeń od kulturalnych po sportowe. Możliwość oglądania w sposób klasyczny lub zgodnie z filtrami użytkownika. Wydarzenia takie jak koncerty, wystawy, wydarzenia kulturalne, rajdy rowerowe, mecze piłkarskie, siatkarskie.


Funkcja przewodnika po mieście – to możliwość wyszukiwania miejsc zgodnie z preferencjami użytkownika, np. miejsca przyjazne dzieciom lub trasy rowerowe. Mieszkańcy miasta jako użytkownicy aplikacji mogą dodawać takie miejsca na mapę tworząc lokalne trasy turystyczne.

Gra miejska – będzie nas powiadamiać o wszystkich organizowanych zabawach terenowych organizowanych przez Urząd Miasta. Aplikacja umożliwi mieszkańcom również korzystanie z istniejących scenariuszy 7/24.

V. Moduł e-Sesja

Transmisje sesji – możliwość podglądu sesji Rady Miasta na żywo z wizją lub samym dźwiękiem.
Kalendarz posiedzeń – system powiadamiania o posiedzeniach Rady Miasta, zawierający informację o terminie sesji a także planowanym porządku obrad.
Głosowanie – przy użyciu aplikacji po wywołaniu głosowania przez operatora, na ekranach urządzeń pojawiają się duże i czytelne przyciski umożliwiające oddanie głosu. Oddane głosy spływają w czasie rzeczywistym i mogą być prezentowane na projektorze multimedialnym na sali obrad. Wyniki głosowania widoczne również dla mieszkańców.
Radni i Rady Osiedli – to panel do dystrybucji materiałów dla Radnych i Rad Osiedli

obywatelskibb.pl